Name Nick Karma Files maintained
upto-
date
out-
dated
wip sum
Babikov Yuriyalien10200102
Andrey Bezrukovaur495230518
Boris Fleytlikhbfl11000110
Andrey Demenevblindman150015
Alexey Egorovcountzero241025
Boris Klimenkodas722074
Evgeniy Chetverikovevvc17600176
Alexander Moskaliovirker823085
Konstantin Yanivkyaniv4004
Alexey Pyltsynlex999101000
Maxim Chabanmch68560691
Mikhail Baranovnorthcat18010181
Andrey Gromovrjhdby24122302435
Sergey Panteleevsergey32421703259
Shein Alexeyshein800260826
Vinyarchuk Dmitrytmn9921901011
Antony Dovgaltony2001131014
Sergey Zorinzors135200352