Name Nick SVN Files maintained
upto-
date
out-
dated
wip sum
Babikov Yuriyalien102102
Andrey Bezrukovaur555555
Boris Fleytlikhbfl1121113
Andrey Demenevblindman1515
Alexey Egorovcountzero2525
Daniil Reuzhkovdaniil 44
Boris Klimenkodas7979
Alexander Moskaliovirker8686
Konstantin Yanivkyaniv99
Alexey Pyltsynlex11441144
Maxim Chabanmch7511752
Mikhail Baranovnorthcat197197
Andrey Gromovrjhdby268222684
Evgeniy Syuzevseprize11
Sergey Panteleevsergey22082208
unknownshafff 11
Shein Alexeyshein8951896
Vinyarchuk Dmitrytmn102421026
Antony Dovgaltony20011414
Alexander Voytsekhovskyyyoung0