Name Nick SVN Files maintained
upto-
date
out-
dated
wip sum
Babikov Yuriyalien102102
Andrey Bezrukovaur52628554
Boris Fleytlikhbfl1085113
Andrey Demenevblindman1515
Alexey Egorovcountzero23225
Daniil Reuzhkovdaniil 44
Boris Klimenkodas77279
Alexander Moskaliovirker80686
Konstantin Yanivkyaniv99
Alexey Pyltsynlex1152161168
Maxim Chabanmch72326749
Mikhail Baranovnorthcat1943197
Andrey Gromovrjhdby2566822648
Evgeniy Syuzevseprize11
Sergey Panteleevsergey2147952242
unknownshafff 11
Shein Alexeyshein83220852
Vinyarchuk Dmitrytmn952701022
Antony Dovgaltony20011414
Alexander Voytsekhovskyyyoung0