Name Nick SVN Files maintained
upto-
date
out-
dated
wip sum
Tadashi Jokagielf22
Masaki Fujimotofujimoto0
Haruki Setoyamaharuki 13114
Yusuke Hatahata 0
Rui Hirokawahirokawa2112642176
Yoshio Hanawahnw 0
Masaharu Iwaiiwai 0
Masaki Kagayamasakielastic33134
Moriyoshi Koizumimoriyoshi0
Yoshinari Takaokamumumu31233
Satoru Yoshidasatoruyoshida3003303
Hideyuki Shimookashimooka1502152
Masahiro Takagitakagi6338956433
Yasuo Ohgakiyohgaki0
Yu Watanabeyuw112