Name Nick SVN Files maintained
upto-
date
out-
dated
wip sum
Tadashi Jokagielf22
Masaki Fujimotofujimoto0
Haruki Setoyamaharuki 1414
Yusuke Hatahata 0
Rui Hirokawahirokawa214212143
Yoshio Hanawahnw 0
Masaharu Iwaiiwai 0
Takashi Iwamotoiwamot 7373
Masaki Kagayamasakielastic3333
Moriyoshi Koizumimoriyoshi0
Yoshinari Takaokamumumu573573
Satoru Yoshidasatoruyoshida325325
Hideyuki Shimookashimooka146146
Masahiro Takagitakagi621116212
Yuji Uchiyamauchiyama6969
Yasuo Ohgakiyohgaki0
Yu Watanabeyuw22