Name Nick SVN Files maintained
upto-
date
out-
dated
wip sum
Tadashi Jokagielf22
Masaki Fujimotofujimoto0
Haruki Setoyamaharuki 1414
Yusuke Hatahata 0
Rui Hirokawahirokawa2154132167
Yoshio Hanawahnw 0
Masaharu Iwaiiwai 0
Masaki Kagayamasakielastic33134
Moriyoshi Koizumimoriyoshi0
Yoshinari Takaokamumumu32133
Satoru Yoshidasatoruyoshida303303
Hideyuki Shimookashimooka1511152
Masahiro Takagitakagi6379416420
Yasuo Ohgakiyohgaki0
Yu Watanabeyuw22