Name Nick SVN Files maintained
upto-
date
out-
dated
wip sum
Tadashi Jokagielf22
Masaki Fujimotofujimoto0
Haruki Setoyamaharuki 13114
Yusuke Hatahata 0
Rui Hirokawahirokawa19262282154
Yoshio Hanawahnw 0
Masaharu Iwaiiwai 0
Takashi Iwamotoiwamot 69473
Masaki Kagayamasakielastic231134
Moriyoshi Koizumimoriyoshi0
Yoshinari Takaokamumumu30333
Satoru Yoshidasatoruyoshida31213325
Hideyuki Shimookashimooka13611147
Masahiro Takagitakagi55946446238
Yuji Uchiyamauchiyama69170
Yasuo Ohgakiyohgaki0
Yu Watanabeyuw112