Name Nick SVN Files maintained
upto-
date
out-
dated
wip sum
Tadashi Jokagielf22
Masaki Fujimotofujimoto0
Haruki Setoyamaharuki 12214
Yusuke Hatahata 0
Rui Hirokawahirokawa19312232154
Yoshio Hanawahnw 0
Masaharu Iwaiiwai 0
Takashi Iwamotoiwamot 33437
Masaki Kagayamasakielastic241034
Moriyoshi Koizumimoriyoshi0
Yoshinari Takaokamumumu29433
Satoru Yoshidasatoruyoshida30714321
Hideyuki Shimookashimooka13512147
Masahiro Takagitakagi55647066270
Yuji Uchiyamauchiyama69170
Yasuo Ohgakiyohgaki0
Yu Watanabeyuw112