Name Nick SVN Files maintained
upto-
date
out-
dated
wip sum
Tadashi Jokagielf22
Masaki Fujimotofujimoto0
Haruki Setoyamaharuki 12214
Yusuke Hatahata 0
Rui Hirokawahirokawa19292252154
Yoshio Hanawahnw 0
Masaharu Iwaiiwai 0
Takashi Iwamotoiwamot 69473
Masaki Kagayamasakielastic231033
Moriyoshi Koizumimoriyoshi0
Yoshinari Takaokamumumu30333
Satoru Yoshidasatoruyoshida31510325
Hideyuki Shimookashimooka1424146
Masahiro Takagitakagi57165176233
Yuji Uchiyamauchiyama64670
Yasuo Ohgakiyohgaki0
Yu Watanabeyuw22