Name Nick SVN Files maintained
upto-
date
out-
dated
wip sum
Tadashi Jokagielf22
Masaki Fujimotofujimoto0
Haruki Setoyamaharuki 1414
Yusuke Hatahata 0
Rui Hirokawahirokawa2127402167
Yoshio Hanawahnw 0
Masaharu Iwaiiwai 0
Takashi Iwamotoiwamot 527
Masaki Kagayamasakielastic31334
Moriyoshi Koizumimoriyoshi0
Yoshinari Takaokamumumu32133
Satoru Yoshidasatoruyoshida2914295
Hideyuki Shimookashimooka1511152
Masahiro Takagitakagi62441556399
Yuji Uchiyamauchiyama1818
Yasuo Ohgakiyohgaki0
Yu Watanabeyuw22