Name Nick SVN Files maintained
upto-
date
out-
dated
wip sum
Tadashi Jokagielf22
Masaki Fujimotofujimoto0
Haruki Setoyamaharuki 12214
Yusuke Hatahata 0
Rui Hirokawahirokawa19911722163
Yoshio Hanawahnw 0
Masaharu Iwaiiwai 0
Takashi Iwamotoiwamot 3131
Masaki Kagayamasakielastic30434
Moriyoshi Koizumimoriyoshi0
Yoshinari Takaokamumumu30333
Satoru Yoshidasatoruyoshida2886294
Hideyuki Shimookashimooka13913152
Masahiro Takagitakagi56407106350
Yuji Uchiyamauchiyama502070
Yasuo Ohgakiyohgaki0
Yu Watanabeyuw112