Name Nick SVN Files maintained
upto-
date
out-
dated
wip sum
Tadashi Jokagielf22
Masaki Fujimotofujimoto0
Haruki Setoyamaharuki 12214
Yusuke Hatahata 0
Rui Hirokawahirokawa2116512167
Yoshio Hanawahnw 0
Masaharu Iwaiiwai 0
Takashi Iwamotoiwamot 9211
Masaki Kagayamasakielastic31334
Moriyoshi Koizumimoriyoshi0
Yoshinari Takaokamumumu32133
Satoru Yoshidasatoruyoshida2887295
Hideyuki Shimookashimooka1511152
Masahiro Takagitakagi62211306351
Yuji Uchiyamauchiyama7070
Yasuo Ohgakiyohgaki0
Yu Watanabeyuw22