Name Nick Karma Files maintained
upto-
date
out-
dated
wip sum
Tadashi Jokagielf2002
Masaki Fujimotofujimoto0000
Haruki Setoyamaharuki 6006
Yusuke Hatahata 0000
Rui Hirokawahirokawa1452201454
Yoshio Hanawahnw 0000
Masaharu Iwaiiwai 0000
Takashi Iwamotoiwamot 620062
Masaki Kagayamasakielastic330033
Moriyoshi Koizumimoriyoshi0000
Yoshinari Takaokamumumu1099001099
Satoru Yoshidasatoruyoshida29400294
Hideyuki Shimookashimooka13400134
Masahiro Takagitakagi4378314382
Yuji Uchiyamauchiyama0000
Yasuo Ohgakiyohgaki0000
Yu Watanabeyuw2002