Name Nick SVN Files maintained
upto-
date
out-
dated
wip sum
Tadashi Jokagielf22
Masaki Fujimotofujimoto0
Haruki Setoyamaharuki 1414
Yusuke Hatahata 0
Rui Hirokawahirokawa19961582154
Yoshio Hanawahnw 0
Masaharu Iwaiiwai 0
Takashi Iwamotoiwamot 35237
Masaki Kagayamasakielastic27734
Moriyoshi Koizumimoriyoshi0
Yoshinari Takaokamumumu30333
Satoru Yoshidasatoruyoshida30417321
Hideyuki Shimookashimooka14210152
Masahiro Takagitakagi56146556269
Yuji Uchiyamauchiyama502070
Yasuo Ohgakiyohgaki0
Yu Watanabeyuw112