Name Nick SVN Files maintained
upto-
date
out-
dated
wip sum
Tadashi Jokagielf22
Masaki Fujimotofujimoto0
Haruki Setoyamaharuki 1414
Yusuke Hatahata 0
Rui Hirokawahirokawa176131764
Yoshio Hanawahnw 0
Masaharu Iwaiiwai 0
Takashi Iwamotoiwamot 6767
Masaki Kagayamasakielastic3333
Moriyoshi Koizumimoriyoshi0
Yoshinari Takaokamumumu626626
Satoru Yoshidasatoruyoshida314314
Hideyuki Shimookashimooka136136
Masahiro Takagitakagi499495003
Yuji Uchiyamauchiyama6969
Yasuo Ohgakiyohgaki0
Yu Watanabeyuw22