Name Nick SVN Files maintained
upto-
date
out-
dated
wip sum
Tadashi Jokagielf22
Masaki Fujimotofujimoto0
Haruki Setoyamaharuki 1414
Yusuke Hatahata 0
Rui Hirokawahirokawa19602032163
Yoshio Hanawahnw 0
Masaharu Iwaiiwai 0
Takashi Iwamotoiwamot 36137
Masaki Kagayamasakielastic30434
Moriyoshi Koizumimoriyoshi0
Yoshinari Takaokamumumu29433
Satoru Yoshidasatoruyoshida2916297
Hideyuki Shimookashimooka14012152
Masahiro Takagitakagi56457046349
Yuji Uchiyamauchiyama502070
Yasuo Ohgakiyohgaki0
Yu Watanabeyuw22